Từ khóa: tản mạn về người sài gòn

Góc tản mạn về Sài Gòn

Góc tản mạn về Sài Gòn

Sài Gòn đối với đa số dân Sài Gòn gạo cội không phải là "thành phố 10 mùa hoa", "thành phố mang tên Bác", hay thành phố cay cú "tôi