Từ khóa: phụ nữ phá thai

Cách nào để nhận biết người đã từng phá thai?

Cách nào để nhận biết người đã từng phá thai?

Cơ thể mỗi người phụ nữ có thể có những đặc điểm, dấu hiệu đặc trưng nên không thể dựa vào những khác biệt đó để kết luận cô ấy