Từ khóa: phan rang

Tham quan ngọn hải đăng Mũi Dinh ở Ninh Thuận

Tham quan ngọn hải đăng Mũi Dinh ở Ninh Thuận

Hải đăng Mũi Dinh Ninh Thuận có từ năm 1904, khi toàn quyền Đông Dương Pôn Bô Paul Beau ký lệnh xây đèn biển Mũi Dinh phục vụ những chuyến