Từ khóa: nước mắt yêu thương

Nước mắt của yêu thương

Nước mắt của yêu thương

Chẳng phải dối lòng mình làm gì, không có hạt bụi nào bay lạc vào mắt An. Ừ, An khóc đấy! Anh có cười không khi biết rằng cô đang