Từ khóa: luôn giữ lời hứa

Nguyên tắc vàng khi hẹn hò online

Nguyên tắc vàng khi hẹn hò online

1. Luôn giữ lời hứa: Nếu bạn hứa sẽ gọi điện cho người ấy thì hãy nên thực hiện đúng lời hứa. Nếu như vì một lý do nào đó