Từ khóa: học cách tha thứ

Thứ tha cũng là một nghệ thuật

Thứ tha cũng là một nghệ thuật

Một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào buổi đêm, vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi