Từ khóa: giữ gìn bản thân

Hãy yêu bản thân mình trước

Hãy yêu bản thân mình trước

Nếu tình yêu em dành cho anh làm em đau thì em có thể giữ mãi làm tình yêu từ một phía. Nó vẫn sống trong trái tim em nhưng