Từ khóa: đôi mắt có năng

Đôi mắt có nắng

Đôi mắt có nắng

Tình yêu sẽ đến tự nhiên lắm và trong trẻo như một tia nắng đầu mùa, bạn chẳng bao giờ bắt được, chỉ có cách đắm mình tận hưởng mà