Từ khóa: con gái hà nội

Nét duyên dáng người Hà Nội

Nét duyên dáng người Hà Nội

Cứ dăm năm lại có một lớp con gái trẻ Hà Nội lớn lên, đẹp hơn trước. Phụ nữ Hà Nội đi đâu cũng không lẫn vì nhiều vẻ. Đó