Từ khóa: bên em mãi mãi

Có thể bên em mãi mãi

Có thể bên em mãi mãi

Tình yêu đôi khi giống như hàng mi trên đôi mắt. Bạn luôn nhìn thấy những thứ xa xăm, nhưng ít khi nào bạn nhận ra được sự hiện diện