Từ khóa: ban mai đầy nắng

Ban mai đầy nắng

Ban mai đầy nắng

Dù sao thì, vì trái đất hình tròn, nên những người yêu nhau nhất định sẽ tìm về với nhau. Trang tin là như thế. Một món quà nhỏ tặng